Digitale kinderrechten in Den Haag

Bewustwording, educatie en jongerenparticipatie.

Werk mee aan digitale rechten voor alle kinderen en jongeren in Den Haag. Ze hebben er recht op! Laten we samen zorgen voor meer bewustwording, educatie en betere participatie van kinderen en jongeren in hun eigen digitale omgeving in een kindvriendelijk Den Haag. Let's Play!

Digitale kinderrechten programma

Samenwerking

Bij de start van ons digitale kinderrechten programma hebben we in samenwerking met gemeente Den Haag en diverse organisaties een rondetafelgesprek georganiseerd. Op basis hiervan leggen we verbindingen tussen kinderen en jongeren en volwassenen in hun directe omgeving, zoals buurthuizen, scholen, bibliotheken en stadsdelen.

Thema's

Op basis van het VN Kinderrechten Verdrag en de "VN General Comment 25", die gaat over de rechten van kinderen en jongeren in hun digitale omgeving, hebben we tien belangrijke digitale kinderrechten thema's bepaald, zoals bijvoorbeeld digitale toegang voor alle kinderen en jongeren, veiligheid, privacy, eerlijkheid, vrijheid en kansen.

Status

We hebben een digitale kinderrechten checklist ontwikkeld en getest in samenwerking met de gemeente Den Haag. Op basis van deze thema's met veertig subthema's brengen we samen met jongeren in kaart hoe digitaal kindvriendelijk Den Haag is. We zorgen voor meer inzicht in de status en prioritering van digitale kinderrechten.

Digitale kinderrechten tools

Play

In onze programma's in Den Haag maken we gebruiken van diverse digitale kinderrechten tools. Onze Child Rights PLAY toolbox gaat uit van drie niveau's: bewustwording, educatie en participatie met o.a. gastlessen, kaartspellen, theatervoorstellingen, workshops, challenges en een interactieve route voor buiten.

Show

Onze digitale kinderrechten show #VIRAL laat kinderen en jongeren op serieuze en humoristische wijze ervaren wat er zich afspeelt in hun digitale leven. Na de voorstelling gaan cabaretiers Kevin en Manon in gesprek met de zaal. Meerdere klassen van het Haags Montessori Lyceum hebben de show al bezocht in theater Diligentia.

Walk

We laten kinderen en jongeren tijdens schooltijd of in hun vrije tijd een mobiele game spelen "Take CTRL". Deze interactieve route is uitgezet op en rond de Boulevard van Scheveningen in het Living Lab. Deze digitale kinderrechten WALK laat deelnemers nadenken over de rol van technologie in een slim, veilig en sociaal Den Haag.

Digitale kinderrechten netwerk

Museon-Omniversum

We vinden het belangrijk dat we rondom digitale kinderrechten samenwerken met andere organisaties. Om die reden hebben we meegewerkt aan een digitale kinderrechten expositie als onderdeel van de VN Zaal in het Museon-Omniversum. Het is belangrijk dat we samen aandacht vragen voor digitale rechten van kinderen en jongeren.

In het onderwijs

Onze Child Rights PLAY tools, particpatie-platform en programma's passen binnen het curriculum burgerschap en digitale geletterdheid. We richten ons op bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs en streven naar meer digitale bewustwording en vaardigheden. Inmiddels werken we samen met meerdere scholen in Den Haag.

Beeld en Geluid

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking in Den Haag is die met Beeld en Geluid. In het kader van het My First Smartphone Festival hebben we onze workshop Show Me gegeven aan kinderen samen met hun ouders. Ze maakten allemaal een masker met de vraag: wie ben jij in de digitale wereld? Ben je het echt of is het nep? Uiteraard maakten we een selfie.

Digitale kinderrechten desk

Ambassadeurs

Onze stichting is in de kern een jongeren-netwerk. We trainen jongeren en geven ze een certificaat. Ze zijn onze ambassadeurs in Den Haag! Ze gebruiken onze tools, geven gastlessen op scholen in Den Haag, ze doen onderzoek middels ons Panel en stimuleren het gesprek tussen kinderen, jongeren en volwassen binnen de gemeente.

Ruimte

We zorgen voor meerdere plekken in publieke ruimtes waar jongeren tijdens school en in hun vrije tijd kunnen werken aan onze programma's. Ze werken samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties. Op die manier zorgen we voor structurelere participatie en een digitaal veilig en kindvriendelijk Den Haag.

Talenten

We geven samen met het Haagse Maatschappelijke Diensttijd programma (MDT) Challenges aan jongeren. Ze ontwikkelen hun talenten, werken aan digitale vaardigheden, ontmoeten andere inwoners (jong en oud) en helpen mee aan een kindvriendelijker Den Haag. We vinden het belangrijk dat iedereen digitaal meedoet!

Digitale kinderrechten panel

Platform

In onze programma's gebruiken we ons Child Rights PLAY participatie-platform. We geven kinderen en jongeren de kans om hun mening te geven over hun digitale leven. Wat zijn hun wensen, welke problemen ervaren ze, hoe willen ze geholpen worden en welke ideeën hebben ze voor een kindvriendelijke digitale omgeving in Den Haag.

Forum

Uiteindelijk zorgen we middels ons Panel voor actueel inzicht in de status van digitale kinderrechten in Den Haag. We laten kinderen en jongeren hun mening delen via ons online Forum. We organiseren gesprekken tussen kinderen, jongeren en volwassenen binnen de gemeente. Jaarlijks publiceren we ons Digitale Kinderrechten Rapport.

Luisteren!

Uiteindelijk willen dat er beter en structureler wordt geluisterd naar alle kinderen en jongeren in Den Haag. Ze hebben er recht op! Het is in deze tijd enorm belangrijk dat alle kinderen en jongeren op een veilige manier zich kunnen ontwikkelen en kansen kunnen pakken. We moeten dan wel echt naar ze luisteren en ze hierbij een formele rol geven!

Ons Digitale kinderrechten programma in Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met de gemeente Den Haag, diverse sociaal maatschappelijke organisaties in Den Haag, de provincie Zuid-Holland en uiteraard heel veel Haagse kinderen en jongeren. Voor meer informatie, neem contact op met stichting Digital Child Rights.