Digitale Kinderrechten Tools

Let's PLAY

Maak kinderen digitaal bewust en geef ze een stem in digitale kindvriendelijke gemeentes.

Vraag nu onze Toolkit aan.

Als expertisecentrum ontwikkelen en leveren wij tools voor professionals binnen gemeenten en maatschappelijke organisaties om kinderen en jongeren te bereiken, te informeren en te activeren op het gebied van kinderrechten in relatie tot hun digitale wereld. Deze tools zorgen er voor dat kinderen en jongeren hun mening en feedback over hun digitale leven kunnen geven. We laten onze tools ook gebruiken door jongeren zelf. Als stagemedewerker en of freelancer maken ze op scholen, in bibliotheken en of in buurthuizen kinderen bewust van hun digitale rechten.

Download de flyer voor meer informatie over onze PLAY tools.

Onze doelgroepen

We richten ons primair op jongeren tussen de 10 en 18 jaar in elke gemeente. Het is belangrijk dat ze zich bewust zijn van hun rechten en plichten in de digitale wereld. In deze leeftijdsfase worden kinderen steeds zelfstandiger op basis van hun ontwikkelende capaciteiten. Ouders en verzorgers weten in deze fase vaak niet meer welke positieve maar vooral ook negatieve ervaringen kinderen en jongeren hebben. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar willen we bereiken door ze een actieve rol te geven in onze programma’s in elke gemeente.

Ons programma

Ons Netwerk verzorgt verschillende programma's in gemeentes. Jongeren (18-30 jaar) krijgen hierbij een stage/bijbaan om kinderen en jongeren (10-18 jaar) bewust te maken van hun digitale rechten en om ze te laten participeren in ons Digitale Kinderrechten Panel. Onze tools vergroten het bewustzijn en geven voorlichting over digitale kinderrechten en stellen kinderen en jongeren in staat om deel te nemen en hun mening te geven over onze 10 thema’s Digitale Kinderrechten Thema’s. In elke gemeente ontwikkelen we samen met de gemeente en het maatschappelijk middenveld en de kinderen en jongeren zelf een meerjarig programma met behulp van de verschillende tools in elke fase. 

Vraag nu onze Digitale Kinderrechten Toolkit aan of bezoek ons Child Rights PLAY participatie-platform voor kinderen en jongeren.