Over

Stichting Digital Child Rights

Samenwerken aan digitale kindvriendelijke gemeentes voor iedereen!.

Digitale kinderrechten

Onze stichting Digital Child Rights werkt op basis van het Kinderrechtenverdrag en de 'General Comment 25' van de Verenigde Naties. Deze General Comment 25 over kinderrechten in relatie tot de digitale omgeving is in 2021 door alle lidstaten van de VN aangenomen. We hebben op basis van een uitvoerige inhoudelijke analyse tien thema’s geselecteerd:

IEDEREEN - KANSEN - EERLIJK - MENING - VRIJHEID

ACTIEF - GEZOND - PRIVACY - VEILIG - REGELS

Digitale kindvriendelijke gemeentes

De online wereld biedt veel kansen voor kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat de digitale wereld een vriendelijke en veilige omgeving is voor iedereen. Het is belangrijk dat gegevens van kinderen en jongeren goed worden beschermd. Alle organisaties zijn verplicht om goed voor digitale kinderrechten te zorgen. De wet- en regelgeving moet worden nageleefd. Ook moeten er goede plannen zijn met voldoende geld om samen te kunnen werken aan digitale kinderrechten. 

Het is belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan, zodat iedereen weet hoe het gaat met digitale kinderrechten. Ook is het nodig dat er voldoende en begrijpelijke informatie over rechten in de digitale wereld wordt gedeeld. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor mensen die voor kinderen en jongeren moeten zorgen. De digitale wereld moet een vriendelijke plek zijn voor iedereen! Alle kinderen en jongeren hebben rechten in de digitale wereld in kindvriendelijke gemeentes.

Onze uitdaging

Ouders, verzorgers, leerkrachten, professionals realiseren zich niet voldoende welke negatieve online ervaringen kinderen hebben en ze luisteren niet goed en niet structureel naar de mening en de feedback van kinderen en jongeren over het verbeteren van de digitale omgeving. Als Nederland houden we ons dus niet voldoende aan een belangrijk onderdeel van de General Comment 25 van de Verenigde Naties als het gaat om: “Het eerbiedigen van de opvattingen van het kind"

"Nederland dient kinderen bewuster te maken van digitale middelen om hun meningen kenbaar te maken en de toegang ertoe te bevorderen en kinderen training en ondersteuning aan te bieden om op voet van gelijkheid met ouderen deel te nemen, indien nodig op anonieme basis, zodat ze op effectieve wijze voor hun rechten kunnen opkomen, individueel en als groep."

"Bij het ontwikkelen van wetgeving, beleid, programma's, diensten en training over de rechten van kinderen in relatie tot de digitale wereld, dient Nederland alle kinderen te betrekken en te luisteren naar hun behoeften en terdege rekening te houden met hun opvattingen. Zij dient te waarborgen dat aanbieders van digitale diensten actief in contact treden met kinderen, passende waarborgen toepassen en terdege rekening houden met de opvattingen van kinderen bij het ontwikkelen van producten en diensten."

"Nederland wordt aangemoedigd de digitale omgeving te gebruiken om kinderen om hun mening te vragen over relevante wetgevende, administratieve en andere maatregelen en te waarborgen dat hun opvattingen serieus genomen worden en dat de deelname van kinderen niet resulteert in onnodige monitoring of gegevensverzameling die indruist tegen hun recht op privacy, vrijheid van gedachte en mening. Zij dient te waarborgen dat bij consultatieve processen kinderen worden meegenomen die geen toegang tot technologie hebben of niet de vaardigheden hebben om deze te gebruiken.”

Onze missie

Als stichting willen we middels het vergroten van het digitale bewustzijn en (cultuur) educatie de structurele participatie van alle kinderen en jongeren verbeteren en versnellen. We willen dat volwassenen beter luisteren naar de mening, wensen en feedback van kinderen en jongeren over hun online ervaringen. We richten ons vooral op steden en gebieden waar grote aandacht nodig is voor kinderrechten in de digitale wereld. We willen dat alle kinderen en jongeren zich digitaal ontwikkelen en meer kansen krijgen dankzij actieve participatie in de digitale wereld.

Onze doelen

Ons doel is om in elke fase van onze programma’s kinderen en jongeren op een juiste manier te laten participeren in de digitale wereld. Onze activiteiten zijn erop gericht dat ze hun mening, wensen en feedback kunnen geven. In elke fase zorgen we ervoor dat volwassen (ouders, verzorgers, docenten, professionals, stakeholders etc.) luisteren naar de stem van kinderen en jongeren en dat ze er ook werkelijk iets mee doen. Uiteindelijk is ons doel om alle kinderen en jongeren structureel te laten participeren en dat ze hun kansen dankzij de digitale wereld vergroten.

Onze rol

Als expertisecentrum voor digitale kinderrechten faciliteren we, middels de ontwikkeling van tools voor bewustwording en educatie, de inclusieve (digitale) participatie door kinderen en jongeren in steden. We zetten de kinderen en jongeren centraal en we geven ze een stem middels het ontwikkelen en beheren van een Digitale Kinderrechten Panel en een Digitale Kinderrechten Desk. De mening en feedback van kinderen en jongeren geven we structureel door aan ouders, verzorgers, docenten, professionals en andere belangrijke lokale en landelijke stakeholders. Als expertisecentrum richten we ons op de bijna 200 lidstaten van de Verenigde Naties. In elke land focussen we ons vervolgens op steden en dan vooral de gebieden waarin kinderen en jongeren veel achterstand tot de maatschappij ervaren. Ons streven is om als netwerkpartner een bijdrage te leveren aan het Child Friendly Cities initiatief van UNICEF.

Lees meer over onze Digitale Kinderrechten Tools of neem contact op voor meer informatie.

De stichting Digital Child Rights is opgericht in Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 88150429.