Nieuws

Digitale Kinderrechten Expo

Digitale Kinderrechten Expo

We hebben een Digitale Kinderrechten Expo ontwikkeld voor gemeentes en publieke organisaties. Deze tentoonstelling gaat in op de General Comment 25 van de Verenigde Naties over de rechten van kinderen en jongeren in relatie tot de digitale omgeving. Alle lidstaten van de VN en dus ook gemeentes in Nederland moeten zich houden aan dit 'aanhangsel' op het Kinderrechtenverdrag van de VN. We willen publieke organisaties bewust maken van de rechten van kinderen en jongeren in de digitale wereld. De Expo is beschikbaar voor alle gemeentes en publieke organisaties.

Wil je meer informatie, neem vooral contact op.