Nieuws

Thema's Digitale Kinderrechten

Thema's Digitale Kinderrechten

We hebben de General Comment 25 van de Verenigde Naties, over de rechten van kinderen in relatie tot de digitale omgeving, uitvoerig geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben we tien thema's uitgewerkt. Deze thema's zijn vertaald naar content voor kinderen en jongeren en vormen de basis voor onze tools. We stellen deze content beschikbaar voor alle gemeentes en publieke organisaties.

Voor meer informatie, neem vooral contact op.